Cursuri de ucenicie si plata saralului lunar in baza Proiectului cofinantat din Fondul Social European  prin POCU 2014-2020