Primăria Comunei Băișoara, cu sediul în loc. Băișoara, com. Băișoara, str. Principală nr. 153, jud, Cluj, organizează procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spațiu comercial destinat desfășurării activității de alimentație publică în regim de cafe-bar în suprafață utilă de 133.14 mp, în Loc. Băișoara nr. 12 D.

          Preţul de pornire în licitaţie este de 6,32 Lei/mp/lună (fără TVA).

          Suprafaţa totală: 133.14 mp.       

Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea Primăriei Comunei Băișoara, în cuantum de 841,44  Lei.

 Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Primăriei Comunei Băișoara, până la data de 05.11.2019, ora 9:00. Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor sunt considerate întârziate şi se returnează nedeschise operatorilor economici.

 Licitaţia se va desfăşura la sediul primariei Comunei Băișoara, în data de 05.11.2019, ora 10:00.

 Informaţii şi clarificǎri privind documentaţia de atribuire şi desfăşurarea procedurii se pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 09:00 şi 14:00, printr-o solicitare      scrisǎ transmisǎ în atenţia U.A.T. Băișoara.

 Documentaţia de licitaţie se poate ridica începând cu data de 15.10.2019, de la sediul U.A.T. Băișoara, contra sumei de 200 lei.  

Plata pentru achiziționarea documentatiei de atribuire, se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele de luni până vineri, între orele 08:00 – 15:00 sau prin ordin de plată, în contul: RO50TREZ2195006XXX002167, deschis la Trezoreria Turda.

Data transmiterii anunțului în vederea publicării: 15.10.2019.