Se anunță scoaterea la licitație în data de 08.10.2019, orele 11,00 în Cluj- Napoca, str. Dorobanților nr. 6, et. 2, ap.7, jud. Cluj a imobilului situat în Muntele Băișorii, constând în teren de construcție și pădure cu cabană turistică.