04/03/2020 HCL 17 din 2020 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii

04/03/2020 HCL 7 din 2020 privind aprobarea tarifelor disticte

04/03/2020 HCL 6 din 2020 privind aprobarea cheltuielilor de la bugetul local cu transbordarea, transportul si eliminarea deseurilor de pe raza UAT Băișoara

04/03/2020 HCL 4 din 2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

04/03/2020 HCL 16 din 2020 privind aprobarea organigramei si a statului de functii

03/03/2020 HCL 15 din 2020 privind dreptul de acces al SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. pe o suprafata de 2 mp

03/03/2020 HCL 14 din 2020 privind solicitarea preluarii dreptului de proprietate asupra constructiei

03/03/2020 HCL 13 din 2020 privind revocarea HCL 97 din 2019

03/03/2020 HCL 12 din 2020 privind scutirea de taxe si impozite pe cladiri pentru Organizația Eco Phoenix

03/03/2020 HCL 11 din 2020 privind modif. art. 1 din HCL 62/ 2017

03/03/2020 HCL 10 din 2020 privind modif. art. 1 din HCL 3/ 2017

03/03/2020 HCL 9 din 2020 privind elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru parcare zona Buscat

03/03/2020 HCL 8 din 2020 privind acordarea unui ajutor material

03/03/2020 HCL 5 din 2020 privind acoperirea golurilor temporare de casa sursa E

08/01/2020 HCL 3 din 2020 privind acoperirea definitiva a deficitului pe 2019

08/01/2020 HCL 2 din 2020 privind acoperirea golurilor de casa

08/01/2020 HCL 1 din 2020 privind nimirea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni

07/01/2020 HCL 99 din 2019 privind rectificare buget

07/01/2020 HCL 98 din 2019 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe

07/01/2020 HCL 97 din 2019 privind aprobare cerere Consiliul Judetean

07/01/2020 HCL 96 din 2019 privind aprobare tarif colectare deseuri

07/01/2020 HCL 95 din 2019 privind aprobare Protocol de colaborare

07/01/2020 HCL 94 din 2019 privind modif HCL 77 din 2019

07/01/2020 HCL 93 din 2019 privind modificarea HCL 17 din 2017

07/01/2020 HCL 92 din 2019 rectificare buget 2019

07/01/2020 HCL 91 din 2019 acordare ajutor de urgenta

07/01/2020 HCL 90 din 2019 aprobare taxe si ijmpozite 2020

07/01/2020 HCL 89 din 2019 privind modificare si completare ROF CL

07/01/2020 HCL 88 din 2019 privind aprobare ROF situatii de urgenta

07/01/2020 HCL 87 din 2019 privind modificare HCL 2 din 2017

07/01/2020 HCL 86 din 2019 privind modificare HCL 3 din 2017

07/01/2020 HCL 85 din 2019 privind aprobare suma pentru 1 Decembrie 2019

07/01/2020 HCL 84 din 2019 privind aprobare ind. tehnico- economici

07/01/2020 HCL 83 din 2019 privind asumare cheltuieli neeligibile

07/01/2020 HCL 82 din 2019 privind aprobare lucrari sistem iluminat

07/01/2020 HCL 81 din 2019 privind revocarea HCL 76 din 2019

07/01/2020 HCL 80 din 2019 privind contul de executie trim III anul 2019